Skyblock voordelen

Hier staan de voordelen die de ranks bieden op de skyblock gamemode. Indien er een vinkje onder de ranks staat heeft deze rank het voordeel waar het vinkje bij staat.

Voordelen VIP Master Elite Legend God
/backpack 18 slots 27 slots 36 slots 45 slots 54 slots
/feed
/stonecutter
/pweather
/anvil
/smittingtable
/workbench
/speed walk [x]
/top  
/wb of /waterbreathing      
/ptime
/ec & /enderchest
/loom
/asc
/desc
/fly
/god
/speed fly [x]
/nighvision